Popularne bunkry
Popularne bunkry

Popularne bunkry

Podobnie jak wszelkie inne dziedziny szeroko dzisiaj rozumianej architektury, budownictwo bunkrowe czyli inaczej mówiąc fortyfikacje ochronne typu schrony, oparte było zwłaszcza na rozmaitych kategoriach, a co za tym idzie wielorakich specyfikach obiektów powstających w celach zabezpieczających. Poniżej przedstawimy nie tyle odpowiednie odmiany dawnych bunkrów, co głównie skoncentrujemy swą uwagę na przykład powszechnych i znanych w historii schronów usytuowanych niegdyś na terenie naszego kraju.

Jednym z bardzo istotnych bunkrów w Polsce jest bunkier w Borach Dolnośląskich, który w zasadzie nie tyle jest pojedynczym obiektem, co przede wszystkim siecią – ciągiem schronów. Wszystko za sprawą kompleksu poniemieckich pomieszczeń o charakterze ćwiczeniowo-treningowym. Bunkry tu omawiane stworzone zostały na przełomie lat 1933 – 1939. Znajdują się one natomiast w centralnych fragmentach Borów Dolnośląskich, w samym ich środku, tuż obok poligonu wojskowego, który jest czynny do dziś. Ogólnie natomiast o schronach wspominanych w tekście głośno było w dwóch miejscach – w okolicy Pstrąży, a także przy Borowym Zdroju. Te drugie odznaczają się wyłącznie posiadaniem szczelin mających pełnić funkcję obserwatorni. Te drugie natomiast wyposażane były zarówno w szczeliny obserwacyjne, jak i elementy zwane kopułami strzelniczymi. Na chwilę obecna jednakże, nie ma sposobności precyzyjnego zaznajomienia się z bunkrami oraz przeprowadzenia procesu ich inwentaryzacji. Prawdopodobnym jest jednakże, że stworzono jakieś kilkadziesiąt obiektów tego rodzaju.