Ciekawostki o budownictwie
Czym jest bunkier?
Czym jest bunkier?

Czym jest bunkier?

Bunkier to pojęcie traktowane na równi z terminem schron, które występuje w języku potocznym, a drugie z wyżej wspomnianych określeń jest oficjalną nazwą znajdującą się w słowniku architektury, w tym zwłaszcza fortyfikacyjnej.

Krótka charakterystyka
Wydziela się obiekty fortyfikacyjne, jakie są związane z obserwowaniem, ochroną mienia, przeznaczone do prowadzenia ognia, kontrolowania i sterowania toczącymi się bojami, osłony żołnierzy, magazynowania sprzętu technicznego i wyposażenia itd. W zakresie elementów konstrukcyjnych, należy wspomnieć, iż bunkry były tworzone w oparciu o szerokie zastosowanie żelbetu. Jeśli natomiast tego materiału nie było, trzeba było wprowadzić inne tworzywa, w tym zwłaszcza ziemię, kamienie, cegły.

Typy bunkrów
Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz rozlicznych możliwości konstrukcyjnych w zakresie budowy schronów, należy wyszczególnić silnie zróżnicowany podział tego rodzaju obiektów między innymi na schrony bojowe, to jest przeznaczone do przechowywania karabinów maszynowych, obserwacyjne – idealnie nadające się na obserwowanie rywali, a także miejsca toczącego się boju. Drugi typ to naziemne schrony, a więc naziemne punkty obserwacyjne – NPO oraz WPO, zwane wieżowymi punktami obserwacyjnymi. Biorąc pod uwagę czynnik w postaci wytrzymałości, trwałości – wyróżnia się między innymi lekkie bunkry oraz schrony ciężkie. Dodatkowe kategorie stanowią zaś medyczne schrony, bunkry amunicyjne, fortyfikacje dowodzeniowe dla pracy oficerów sztabu, a także punkty mające być miejscem ukrycia żołnierzy.