Ciekawostki o budownictwie
Trzy rodzaje budowli bunkrowych
Trzy rodzaje budowli bunkrowych

Trzy rodzaje budowli bunkrowych

Ze względu na konstrukcję i jej specyfikę, konieczne jest wyszczególnienie stałych budowli ochronnych, jakie dzielą się na rodzaje, w tym biorąc pod uwagę między innymi kwestię ochrony i jej stopnia, jaką zapewniają.

Już pierwsze bunkry były tworzone tak, aby koncentrować się na właściwej infrastrukturze schronowej. Tyczyło się to zarówno urządzenia, to jest wyposażenia schronu, jak i poszczególnych pomieszczeń . W tym zakresie warto zatem wspomnieć o bunkrach niepodatnych na ataki bombowe oraz dalekie wybuchy o charakterze jądrowym. Warto wiedzieć, że przyczynami wybuchu bomb burzących się, na jakie odporny jest bunkier, okazują się odłamki, pożary, podmuch, zawaliska gruzowe itd. Jeżeli schron został odpowiednio skonstruowany, realne okazuje się zabezpieczenie także przed resztkami pocisków, w tym odłamkami artylerii przeciwlotniczej oraz polowej. Przeważnie, omawiane budowle, występują na terenach piwnic, a także w podziemnych częściach obiektów.

Prawidłowo wybudowany schron koniecznie powinien być tak zbudowany, żeby znajdował się ze swą górną warstwą poniżej powierzchni terenu. Jeżeli w grę wchodzi dość wysoki poziom wód gruntowych, występują bunkry wystające poza grunt, ale z reguły odznaczają się one wówczas dużo bardziej wytrzymałą konstrukcją. W okresie bezpośrednio przed wybuchem drugiej wojny światowej, pojawiały się schrony wytrzymałe pierwszego stopnia, które odznaczały się trwałością pod względem trafiania w nie bombami. Dodatkowo, trzeba też wspomnieć o schronach wytrzymałych drugiego stopnia, jakie także były powszechnie wznoszone.